Laat onze projecten voor u spreken ....

Enkele voorbeelden van opdrachten die wij door de jaren heen hebben uitgevoerd:

Noordhoff Uitgevers
Jaar: 2011
Opdracht: New business development
Taken: Strategisch advies, ontwikkeling en uitvoering introductie nieuwe product/markt combinaties. Orientatie op nieuwe mogelijkheden voor een traditionele uitgever. Haalbaarheidsstudie, ontwikkeling businessmodellen, concep-tontwikkeling, zoeken strategische partners, voorbereinding uitvoering/ implementatie.

Noordhoff Uitgevers is marktleider op het gebied van lesmethodes voor het Voortgezet Onderwijs. Naast de bekende lesboeken, levert Noordhoff daarbij ook veel digitaal (on-line) lesmateriaal. In dit project hebben onze specialisten bijgedragen aan het ontwikkelen van een strategische visie op nieuwe producten in bestaande en nieuwe marketen, die in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de omzet kunnen leveren. Daarbij is gekeken naar gebruik van nieuwe technieken, waarin bestaande kennisgebieden en content kunnen worden geintegreerd.

Noordhoff Uitgevers
Jaar: 2010
Opdracht: Projectcoordinatie Digitale toegang Lesmateriaal Voortgezet onderwijs
Taken: Strategisch advies, coordinatie en uitvoering introductie nieuwe digitale leeromgevingen voor het Voorgezet Onderwijs (V.O.), aansturing interne en externe leveranciers, eindredactie (digitale) communicatiemiddelen en voorlichtingsmateriaal, interne projectcoordinatie met ICT afdeling (obv. Prince2).

Noordhoff Uitgevers is marktleider op het gebied van lesmethodes voor het Voortgezet Onderwijs. Naast de bekende lesboeken, levert Noordhoff daarbij ook veel digitaal (on-line) lesmateriaal. In dit project hebben onze specialisten bijgedragen aan vereenvoudiging van de toegang tot het lesmateiaal via de portal van Schoolwise. Behalve de technische en inhoudelijke aspecten, speelde ook de communicatie naar leerlingen en scholen een belangrijke rol.

Stadsdeel Amsterdam-Zuid Stadsdeel Amsterdam Zuid
Jaar: 2010
Opdracht: Begeleiding fusie Sociaal Domein twee stadsdelen, Adjunct hoofd Sociale Zaken a.i.
Taken: Realisatie en begeleiden van samenvoeging van de afdelingen van twee stadsdelen. Opzetten van nieuwe structuur en ontwikkeling van strategische visie voor de komende jaren.

 

ROC Amsterdam
Jaar: 2009
Opdracht: Directeur Dienst Organisatiebesturing a.i.
Taken: Interim directeur bij ROC van Amsterdam, dat scholing biedt aan ca. 26.000 studenten. Vaststelling en implementatie van beleidskaders en dienstenpakket van de dienst. Begeleiding gedurende het veranderproces van 20 medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de organisatie op het gebied van strategie, beleidszaken en planning en control.

Fundeon
Jaar: 2009
Opdracht: Beleidsadvies en ontwikkeling websites
Taken: Ontwikkeling Communicatieplan, Ontwerp websites, pakketselectie (CMS), leverancierselectie, projectmanagement.

Fundeon is het kenniscentrum voor de bouw en infra te Harderwijk. Vanuit diverse projecten op het gebied van advisering, onderwijs, en instroom, worden verschillende sites door Fundeon beheert. In dit project zijn door onze specialist de sites beheerd, zijn drie nieuwe sites ontwikkeld (zie www.watdoejijmorgen.nl) en voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van nog meer sites.

Xsens Technologies
Jaar: 2008
Opdracht: Ontwikkeling Communicatieplan, huisstijl en websites
Taken: Op basis van een strategische marktanalyse maken van een communicatieplan, leidend tot een nieuwe huisstijl en websites, pakketselectie (CMS), leverancierselectie (ontwerpbureau en webbouwer), project-management.

Xsens Technologies is een snelgroeiende organisatie. Dat resulteert ook in een groeiende omzet. De huidige zeer productgerichte marktbenadering past niet meer in de visie voor de komende jaren. De nieuwe communicatiestrategie is gericht op een meer marktgerichte benadering, waarin de toepassingen van de klant centraal staan. Dit komt tot uitdrukking in de nieuwe huisstijl, brochurelijn en website (gereed 2/2009).

Rijksdienst Monumentenzorg (nu RACM)
Jaar: 2005
Opdracht: Beheer website, ontwerp/bouw applicatie Database Wederopbouw
Taken: Beheer van de website van Monumentenzorg, Ontwerp en ontwikkeling van een applicatie waarmee informatie kon worden verzameld over de (bijna)monumenten uit de Wederopbouw-periode, project-management.

Bedrijfsuitje.nl
Jaar: 2006
Opdracht: Ontwikkeling website
Taken: Op basis van gewijzigde behoefte een nieuw concept voor een websites ontwikkelen, ontwerpen en bouwen, project-management.

Bedrijfsuitje.nl is marktleider als portal voor bedrijfsuitjes. Bedrijfsuitje.nl biedt het meest complete overzicht van en informatie over de leukste en beste bedrijfsuitjes, teamuitjes, personeelsuitjes, bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, teamtrainingen en vergaderarrangementen. In het vernieuwde concept ligt de nadruk op gebruiksgemak en vindbaarheid.